Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loài Hoa

Những bông hoa luôn là một phần đặc biệt của cuộc sống, sơn điểm thêm cho cuộc đời. Vậy các bạn đã biết hồ hết từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề các loài hoa chưa? hãy xem thêm ngay bài viết dưới phía trên của TOPICA Native: tự vựng tiếng Anh theo chủ đề loài hoa.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về các loài hoa

Download Now: 4000 trường đoản cú vựng thịnh hành nhất

1. Hầu hết từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủng loại hoa phải biết

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các thành phần cây hoa

– flower /flaʊər/ : bông hoa

– leaf /liːf/ : lá

– root /ruːt/ : rễ

– stem /stem/ : thân hoa

– sepals /’sɛpəl/ : đài hoa

– stamen /’steɪmən/ : nhị hoa

– pistil /’pɪstɪl/ : nhụy hoa

– petals /’pɛtəl/ : cánh hoa

– anthers /’ænθər/ : bao phấn

– pollen /’pɑlən/ : phấn hoa

– pollination /,pɑlə’neɪʃən/ : thụ phấn

– embryo /’ɛmbri,oʊ/ : phôi thai

– spore /spoʊr/ : bào tử

Tên các loài hoa rất gần gũi trong giờ đồng hồ Anh

– daisy /ˈdeɪzi/ : hoa cúc

– rose /rəʊz/ : hoa hồng

– narcissus /nɑːrˈsɪsəs/ : hoa thuỷ tiên

– orchid /ˈɔːkɪd/ : hoa phong lan

– tulip /ˈtjuːlɪp/ : hoa tu-lip

– sunflower /ˈsʌnflaʊər/ : hoa hướng dương

– cyclamen /ˈsaɪkləmən/ : hoa anh thảo

– carnation /kɑːˈneɪʃən/ : hoa cẩm chướng

– poppy /ˈpɒpi/ : hoa anh túc

– pansy /ˈpænzi/ : hoa păng-xê

– violet /ˈvaɪələt/ : hoa vi-ô-lét

– mimosa /mɪˈmoʊsə/ : hoa xấu hổ; hoa trinh nữ


*

Hoa xấu hổ, hoa trinh thiếu nữ (mimosa)


– lily /ˈlɪli/ : hoa huệ tây; hoa loa kèn

– gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/ : hoa lay-ơn

– forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/ : hoa giữ ly

– bougainvillea /ˌbuːɡənˈvɪliə/ : hoa giấy

– cactus flower /ˈkæktəs ˈflaʊər/ : hoa xương rồng

– camellia /kəˈmiːliə /: hoa trà

– chrysanthemum /krɪˈsænθəməm/: cúc đại đóa

– cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mồng gà

– daffodil /ˈdæfədɪl/ : hoa thủy tiên vàng

– dahlia /ˈdæliə/ : hoa thược dược

– flamboyant /flæmˈbɔɪənt/ : hoa phượng

– frangipani /ˌfrændʒiˈpæni/ : hoa sứ

– gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə /: hoa đồng tiền

– hibiscus /hɪˈbɪskəs/ : hoa dâm bụt

– jasmine /ˈdʒæzmɪn/ : hoa nhài

– lavender /ˈlævəndər/: hoa oải hương

– lilac /ˈlaɪlək/: hoa tử đinh hương

– lotus /ˈloʊtəs/ : hoa sen

– magnolia /mæɡˈnoʊliə/ : hoa mộc lan

– marigold /ˈmæriɡoʊld/ : hoa vạn thọ

– tuberose /ˈtjuːbərəʊz/ : hoa huệ

– apricot blossom /ˈæprɪkɑːt ˈblɑːsəm/ : hoa mai

– cherry blossom /ˈtʃeri ˈblɑːsəm/ : hoa đào

– dandelion /ˈdændɪlaɪən/ : hoa người yêu công anh

– moss rose /mɔːs roʊz/ : hoa mười giờ

– hydrangea /haɪˈdreɪndʒə/ : cẩm tú cầu


*

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài hoa có không ít điều thú vị 


Từ vựng tiếng Anh về phân nhiều loại hoa

– fresh /freʃ/ : tươi

– withered /ˈwɪð.əd/ : khô héo

– dried flower /draɪd/ : hoa khô

– wildflowers /’waɪld,flaʊɝr/ : hoa dại

– cut flower /kət/ : hoa giảm ra nhằm bán

– cut flowers in vase /veɪs/ : hoa được cắm trong lọ

– flowers in pot or planter /pɑt/ , /’plæntər/ : cây hoa vào chậu

– flower boxes /bɑks/ : hoa trang trí trong hộp

– flower garden /’ɡɑrdən/ , Flower bed /bɛd/ : hoa trồng trên những mảnh đất, bể cây.

– Birthday flower /’bɜrθ,deɪ/ : hoa bộ quà tặng kèm theo sinh nhật

– Housewarming flower /’haʊs,wɔrmɪŋ/ : hoa mừng tiệc tân gia

– Graduation flower /,grædʒu’eɪʃən/ : hoa mừng lễ xuất sắc nghiệp

Từ vựng giờ đồng hồ Anh diễn tả vẻ rất đẹp hoa

– Abloom /ə’blum/ : nở rộ

– Abundant /ə’bəndənt/ : phong phú

– Amazing /ə’meɪzɪŋ/ : ngạc nhiên

– Aromatic /,ærə’mætɪk/ : thơm

– Artful /’ɑrtfəl/ : khóe léo

– Artistic /ɑr’tɪstɪk/ : trực thuộc về nghệ thuật

– Beautiful /’bjutəfəl/ : xinh đẹp

– Blooming /’blumɪŋ/ : nở

– Bright /braɪt/ : tươi sáng

– Captivating /’kæptɪ,veɪtɪŋ/ : quyến rũ

– Charming /’ʧɑrmɪŋ/ : duyên dáng

– Dazzling /’dæzʌlɪŋ/ : chói sáng

– Elegant /’ɛləɡənt/ : thanh lịch

– Idyllic /aɪ’dɪlɪk/ : bình dị

– Unforgettable /,ənfər’ɡɛtəbəl/ : quan trọng nào quên

– Wonderful /’wəndərfəl/ : hay vời

Từ vựng tiếng Anh mô tả mùi hương hoa

– aroma /ə’roʊmə/ : mùi thơm (nồng dẫu vậy dễ chịu)

– comforting /’kʌmfɝrtɪŋ/ : dễ chịu

– delicate /’dɛləkɪt/ : vơi nhàng

– evocative /ɪ’vɑkətɪv/ : mùi thơm gợi nhớ

– heady /’hɛdi/ : thơm nồng

– intoxicating /ɪn’tɑksə,keɪtɪŋ/ : say

– laden /’leɪdən/ : thơm nồng, xông lên

– reek /rik/ : bốc lên

– sweet /swit/ : ngọt ngào


*

Hãy cùng bỏ ra chú với học tập để vận dụng những từ vựng giờ đồng hồ Anh bên trên vào thực tế nhé!


2. Hầu hết mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề những loài hoa

– Look ! Here’s a flower shop.I’m going khổng lồ order some flowers.

Xem thêm: Có Nên Lắp Thêm Phanh Abs Cho Xe Máy Và Giải Pháp Từ Nhà Sản Xuất

(Nhìn kìa!Có một cửa hàng hoa.Tôi sẽ đặt cài mộ vài bông hoa.)

– I want to lớn buy a bunch of flower

(Tôi ý muốn mua một bó hoa)

– I want to order a pot of flowers

(Tôi muốn đặt một chậu hoa)

– I must send some flowers to lớn my teacher on teacher’s day.

(Tôi bắt buộc gởi hoa đến tặng thầy tôi nhân dịp nhà giáo)

– You have some very fresh rose. Are they fresh cut?

(Bạn có nhiều hoa hồng tươi đó. Tất cả phải chúng bắt đầu được giảm không?)

– Yes, so they won’t fade too soon

(Vâng, nên chúng sẽ không héo cấp tốc đâu.)

– Make me a fine bouquet of dozen.

(Cho tôi một bó khoảng chừng 12 bông hoa)

– Have them sent to this address

(Làm ơn giữ hộ hoa đến địa chỉ cửa hàng này)

– If you keep changing the water of the vase at regular intervals they will last for several days

(Nếu chúng ta thay nước đều đặn thì hoa rất có thể tươi được không ít ngày hơn đấy)

– How often should change the water?

(Nên núm nước sau bao lâu?)

– At least one a day

(Ít duy nhất một ngày một lần nhé)

– How long will it take before the buds blossom out into flowers?

(Bao thọ thì nụ hoa new nở hoa vậy bạn?)

– I would say in a couple of days,or even sooner,depending on the temperature

(Có thể là vài ba hôm hoặc cũng rất có thể sớm hơn, tùy vào sức nóng độ)

– I’ll take a few of roses if you can also furnish a few ferns lớn go with them

(Tôi sẽ cài một không nhiều hoa hồng nếu như khách hàng cho thêm và cành dương xỉ đấy)

– Certainly.I’ll also wrap them up in cello phane & tie the bundle up nicely with a pink ribbon

(Được chứ, tôi còn gói bằng giấy láng kính với cột ruy băng màu hồng thật rất đẹp nữa đấy)

Trên đó là những tự vựng tiếng Anh về nhà đề những loài hoa cũng giống như các mẫu mã câu tiếp xúc ứng dụng, hi vọng các bạn sẽ ghi chú cùng học tập thiệt tốt. Ngoại trừ ra, còn rất nhiều chủ đề thú vị và có lợi khác đã đợi các bạn khám phá, tham khảo ngay chuỗi từ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể tại đây.