Tình huống trong đấu thầu

Quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu và các trường hợp ví dụ được cơ chế tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Biện pháp xử lý các tình huống thường gặp gỡ trong đấu thầu mới nhất năm 2021.

Bạn đang xem: Tình huống trong đấu thầu


Xử lý trường hợp là việc xử lý trường vừa lòng phát sinh trong đấu thầu không được quy định ráng thể, ví dụ trong quy định về đấu thầu.

Người ra quyết định xử lý tình huống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của chính mình trên cơ sở bảo vệ các nguyên tắc sau đây: Cạnh tranh, công bằng, khác nhau và hiệu quả kinh tế; và địa thế căn cứ vào planer lựa chọn nhà thầu, bên đầu tư; hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; hồ sơ quan tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển, làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất; công dụng lựa chọn nhà thầu, công ty đầu tư; hòa hợp đồng đã ký kết kết với bên thầu, nhà chi tiêu được lựa chọn; tình hình thực tiễn triển khai triển khai gói thầu, dự án.

*
*
*

Luật sư support luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài năng lượng điện thoại: 1900.6568

– Trường hợp 11: ngôi trường hợp công ty thầu triển khai gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để liên tục thực hiện hợp đồng, làm tác động nghiêm trọng mang lại tiến độ, hóa học lượng, kết quả của gói thầu thì chủ chi tiêu xem xét, báo cáo người tất cả thẩm quyền đưa ra quyết định cho phép dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng các bước chưa tiến hành được áp dụng vẻ ngoài chỉ định thầu hoặc các bề ngoài lựa lựa chọn nhà thầu không giống trên cơ sở bảo vệ chất lượng, quá trình của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa triển khai giao đến nhà thầu mới được xem bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng các bước đã thực hiện trước đó. Trường thích hợp áp dụng vẻ ngoài chỉ định thầu, người dân có thẩm quyền phải bảo đảm an toàn nhà thầu được chỉ định bao gồm năng lực, khiếp nghiệm đáp ứng yêu cầu triển khai phần các bước còn lại của gói thầu. Trường phù hợp việc triển khai hợp đồng chậm quy trình không vì chưng lỗi trong phòng thầu thì không được phép ngừng hợp đồng để sửa chữa nhà thầu khác. Trường vừa lòng phải dứt hợp đồng với đơn vị thầu vi phạm luật để sửa chữa thay thế nhà thầu mới, trong khoảng 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày ban hành quyết định hoàn thành hợp đồng với đơn vị thầu vi phạm, chủ chi tiêu phải gửi thông tin đến bộ Kế hoạch và Đầu tư để coi xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu tổ quốc và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ nguyên nhân nhà thầu phạm luật dẫn tới phải kết thúc hợp đồng, hiệ tượng lựa chọn nhà thầu cố gắng thế, tên đơn vị thầu được chỉ định và hướng dẫn trong trường vừa lòng áp dụng vẻ ngoài chỉ định thầu.

Xem thêm: Những Bài Thơ Hay Của Xuân Diệu Hay Nhất, Tuyển Tập Thơ Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu)

– Trường hợp 12: trường hợp đơn vị thầu sẽ trong quá trình tham dự thầu tuy nhiên bị sáp nhập hoặc chia bóc tách thì được coi như xét, ra quyết định việc cho phép nhà thầu đã biết thành sáp nhập hoặc chia tách bóc đó tiếp tục tham gia đấu thầu.

– Trường vừa lòng 13: Trường hợp tại thời điểm ký phối kết hợp đồng, bên thầu trúng thầu không đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại về năng lực kỹ thuật, tài chính quy định tại Khoản 2 Điều 64 của khí cụ Đấu thầu thì mời bên thầu xếp hạng tiếp theo vào thương lượng hợp đồng. Vào trường thích hợp này, đơn vị thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải khôi phục lại hiệu lực của làm hồ sơ dự thầu và bảo vệ dự thầu trong trường vừa lòng hồ sơ dự thầu hết hiệu lực thực thi hiện hành và đảm bảo dự thầu của phòng thầu vẫn được trả lại hoặc giải tỏa.

– Trường hợp 14: trường hợp sau thời điểm đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, tương tự thì cách xử trí theo hai cách như sau: Trao thầu đến nhà thầu tất cả điểm kỹ thuật cao hơn so với trường vừa lòng gói thầu áp dụng phương thức giá thấp nhất; hoặc Trao thầu mang đến nhà thầu tất cả giá ý kiến đề nghị trúng thầu phải chăng hơn so với gói thầu áp dụng phương pháp giá reviews hoặc phương thức kết vừa lòng giữa kỹ thuật cùng giá.

Ngoài trường hòa hợp nêu trên khi phát sinh tình huống thì chủ đầu tư xem xét, ra quyết định trên cơ sở bảo đảm các phương châm của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, sáng tỏ và kết quả kinh tế.