THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÌ KÈO THÉP

So You Want to Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, and Building a Community That Will Listen Kristen Meinzer

Bạn đang xem: Thuyết minh tính toán vì kèo thép

*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives & What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives Peter H. Diamandis
*

*

*

Future Presence: How Virtual Reality Is Changing Human Connection, Intimacy, và the Limits of Ordinary Life Peter Rubin

Xem thêm: Mua Chăn Lông Cừu Giá Rẻ - Chăn Lông Cừu Giá Tốt Tháng 10, 2021

Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
System Identification: Tutorials Presented at the 5th IFAC Symposium on Identification và System Parameter Estimation, F.R. Germany, September 1979 Elsevier Books Reference
Energy Conservation in Buildings: The Achievement of một nửa Energy Saving: An Environmental Challenge? Elsevier Books Reference
Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time Dava Sobel
User Friendly: How the Hidden Rules of kiến thiết Are Changing the Way We Live, Work, và Play Cliff Kuang
Digital Renaissance: What Data & Economics Tell Us about the Future of Popular Culture Joel Waldfogel
The Players Ball: A Genius, a con Man, and the Secret History of the Internet's Rise David Kushner

thuyết minh trang bị án thép 2

1. Trang 1MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ...............................................................................................3PHẦN I. TÍNH TOÁN CHUNG............................................................................................41. SỐ LIỆU THIẾT KẾ............................................................................................................42. KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA form NGANG..............................................................42.1. Theo phương đứng:............................................................................................................42.2. Theo phương ngang: ..........................................................................................................62.3. Hệ giằng nhà. .....................................................................................................................72.4. Hệ giằng mái. .....................................................................................................................72.4.1. Hệ giằng trong mặt phẳng cánh trên. ..........................................................................72.4.2. Hệ giằng trong mặt phẳng cánh dưới:.........................................................................82.4.3. Hệ giằng đứng.............................................................................................................82.4.4. Hệ giằng sống cột .............................................................................................................9PHẦN II. TÍNH TOÁN size NGANG..........................................................................101. TẢI TÁC DỤNG trong LÊN khung ........................................................................101.1. Sở hữu trọng liên tiếp (tĩnh tải):....................................................................................101.1.1. Trọng lượng mái: ......................................................................................................101.1.2. Trọng lượng bản thân dàn với hệ giằng: ....................................................................101.2. Cài trọng trong thời điểm tạm thời do kiến tạo và sửa chữa mái (hoạt tải):.............................................112. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỘT...............................................................................112.1. Tải vị phản lực của dàn:..................................................................................................112.2. Bởi trọng lượng dầm cầu trục:..........................................................................................122.3. Do áp lực đứng của bánh xe pháo ( TH mong trục 4 bánh): .......................................................122.4. Vày lực hãm của xe bé T:.................................................................................................132.5. Chức năng của sở hữu trọng gió lên khung...............................................................................142.5.1. Gió tĩnh tính năng lên cột:..........................................................................................142.5.2. Mua trọng gió công dụng lên dàn: download tập trung.............................................................153. TÍNH NỘI LỰC KHUNG..................................................................................................163.1. Những giả thiết tính khung tĩnh:...........................................................................................163.2. Xác định nội lực khung: form được giải lần lượt với mỗi loại tải trọng riêng rẽ lẽ. .......17PHẦN III.THIẾT KẾ TIẾT DIỆN CỘT..............................................................................201. CÁC THÔNG SỐ TÍNH CỘT...........................................................................................201.1. Thiết kế cột bên trên (cột đặc tổ hợp hàn):.............................................................................221.1.1. Kiểm tra định hình x – x: .............................................................................................231.1.2. Kiểm tra ổn định y – y: .............................................................................................241.1.3. Kiểm tra định hình cục bộ:...........................................................................................251.2. Kiến thiết cột dưới (cột rỗng thanh giằng)..........................................................................26- Cặp nội lực nguy hại nhất sinh hoạt tiết diện I–I:......................................................................261.2.1. Chọn tiết diện nhánh cột: ..........................................................................................261.2.2. Soát sổ lại máu diện cột đã chọn:.............................................................................311.3. Tính link thanh giằng vào nhánh cột..........................................................................322. THIẾT KẾ đưa ra TIẾT CỘT ..............................................................................................33