SÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG

Download giáo trình kỹ thuật thi công PDF full ✓ Tác giả TS. Đỗ Đình Đức ✓ Tài liệu giáo trình kỹ thuật thi công tập 1 PDF ✓ Tải xuống tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Sách kỹ thuật thi công


*

Nhan đề:Giáo trình kỹ thuật thi công tập 1
Tác giả:TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)
Từ khoá:Giáo trìnhXây dựngKỹ thuật thi côngXây lắp
Năm xuất bản:2004
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Xây Dựng
Tóm tắt:Tài liệu giáo trình kỹ thuật thi công tập 1 cung cấp cho người sử dụng sách những kiến thức trong việc khảo sát, thiết kế, tính toán thiết kế và cấu tạo cốp pha, công tác thi công xây lắp qua 4 phần lớn lớn gồm: công tác đất, thi công cọc và cừ, Công tác bê tông cốt thép toàn khối, Thi công tầng hầm nhà cao tầng

Mục lục:

Lời giới thiệu

Phần mở đầu: Những vấn đề chung I. Một số khái niệm về xây dựng cơ bản II.

Xem thêm: Đánh Giá Ford Focus 2016 Sedan, Đánh Giá Xe Ford Focus 2016

Đặc điểm của sản xuất xây dựng III. Nhiệm vụ và phương hướng phát triển của thi công xây dựng

Phần 1: Công tác đất

Chương 1: Đất và công tác đất trong xây dựng1.1 Khái niệm1.2 Các dạng công trình đất1.3 Phân cấp đất 1.4 Những tính chất chính của đất ảnh hưởng đến kỹ thuật thi công

Chương 2: Tính khối lượng công tác đất2.1 Tính khối lượng hố móng2.2 Tính khối lượng những công trình đất chạy dài2.3 Các công thức tính tiết diện ngang của công trình đất chạy dài2.4 Tính khối lượng san bằng mặt đất 2.5 Phân bố khối lượng, xác định hướng và khoảng cách vận chuyển đất

Chương 3. Công tác chuẩn bị phục vụ thi công đất 3.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công đất3.2 Hạ mực nước ngầm3.3 Định vị và giác móng công trình

Chương 4: Kỹ thuật thi công đào đất 4.1 Khái niệm4.2 Thi công đất bằng phương pháp thủ công4.3 Chống đỡ vách đất4.4 Thi công đất bằng máy đào4.5 Thi công đất bằng máy cạp4.6 Thi công đất bằng máy ủi

Chương 5: Thi công đắp và đầm đất 5.1 Đặc tính của hai loại đất đắp cơ bản5.2 Ảnh hưởng của độ ẩm đến công tác đầm đất5.3 Thi công đắp đất5.4 Đầm đất5.5 Sử dụng bấc thấm và vải địa kỹ thuật trong thi công nền đất

Chương 6: Công tác nổ mìn6.1 Bản chất của sự nổ mìn và các loại thuốc nổ6.2 Các dụng cụ nổ mìn và các phương pháp gây nổ6.3 Tác dụng của nổ mìn6.4 Tính lượng thuốc nổ6.5 Các phương pháp nổ mìn6.6 Phá hủy công trình kiến trúc bằng nổ mìn

Phần 2: Thi công cọc và cừ

Chương 7: Các loại cọc, cừ và thiết bị thi công7.1 Phân loại cọc và cừ7.2 Bãi chế tạo cọc bê tông cốt thép7.3 Thiết bị thi công cọc và cừ

Chương 8: Kỹ thuật thi công cọc và cừ8.1 Các quá trình thi công đóng cọc bê tông cốt thép8.2 Các quá trình thi công ép cọc8.3 Thi công cọc nhồi8.4 Thi công cọc Barrette (tường trong đất)8.5 Thi công nền cọc cát8.8 Thi công cột xi măng đất8.7 Thi công hạ và nhổ cừ

Phần 3: Công tác bê tông cốt thép toàn khối

Chương 9: Một số loại cốp pha, cột chống và sàn công tác 9.1 Những yêu cầu đối với cốp pha và cột chống9.2 Phân loại cốp pha9.3 Cột chống, đà đỡ

Chương 10: Tính toán thiết kế và cấu tạo cốp pha cho một số kết cấu công trình

10.1 Khái niệm về tính toán thiết kế cốp pha, cây chống10.2 Tải trọng (Theo TCVN 4453 – 95)10.3 Tính toán cốp pha, cây chống10.4 Cấu tạo cốp pha cho một số kết cấu công trình

Chương 11: Công tác cốt thép11.1 Phân loại cốt thép, các yêu cầu đối với công tác cốt thép11.2 Các quá trình gia công cốt thép11.3 Lắp dựng cốt thép

Chương 12: Công tác bê tông 12.1 Chuẩn bị vật liệu12.2 Xác định thành phần cấp khối12.3 Những yêu cầu đối với vữa bê tông12.4 Một số phương pháp trộn vữa bê tông12.5 Vận chuyển vữa bê tông12.6 Công tác chuẩn bị và nguyên tắc đổ bê tông12.7 Biện pháp đổ bê tông cho một số kết cấu12.8 Mạch ngừng trong thi công bê tông toàn khối12.9 Đầm bê tông 12.10 Bảo dưỡng bê tông12.11 Tháo dỡ cốp pha 12.12 Chống dính cho cốp pha12.13 Phụ gia dùng trong bê tông12.14 Những khuyết tật khi thi công bê tông toàn khối12.15 Một số phương pháp đổ bê tông dưới nước

Chương 13: Thi công kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước13.1 Khái niệm về bê tông cốt thép ứng lực trước13.2 Ứng dụng của kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước13.3 Các phương pháp tạo ứng lực trước13.4 Vật liệu dùng trong kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước13.5 Thi công kết cấu bê tông ứng lực trước có bám dính13.6 Thi công kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước không bám dính

Phần 4: Thi công tầng hầm nhà cao tầng

Chương 14: Một số phương pháp tính toán tường cừ chuyển dịch của đất nền khi thi công hố đào14.1 Một số phương pháp tính toán tường cừ14.2 Chuyển dịch của đất nền khi công bố đào

Chương 15: Một số giải pháp chống đỡ tường chắn15.1 Một số giải pháp chống đỡ tường chắn khi thi công tầng hầm theo phương pháp từ dưới lên15.2 Thi công tầng hầm theo phương pháp từ trên xuống (top down)15.3 Một số biện pháp hạn chế sự cố khi thi công hố đào Tài liệu tham khảo.

Review sách

Giáo trình kỹ thuật thi công viết theo quan điểm cơ bản và hiện đại. Những thông tin được lựa chọn để đưa đến người đọc sách là thông tin có phân tích trên cơ sở khoa học công nghệ mới. Giáo trình giúp người đọc trang bị những kiến thức để hội nhập nền kinh tế thị trường trong nước và hội nhập khu vực.