Giải Bài Tập Hóa Lớp 11 Nâng Cao

SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
đồ gia dụng lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử vẻ vang SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA
*
Sách bài bác tập chất hóa học 11 cải thiện

Giải bài xích tập Sách bài bác tập hóa học 11 nâng cao - giải thuật bài tập Sách bài bác tập chất hóa học 11 nâng cao - Tổng hòa hợp lời giải cho các bài tập vào Sách bài xích tập hóa học 11 cải thiện


CHƯƠNG 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 nâng cao

SỰ ĐIỆN LI bài xích 1: Sự năng lượng điện li bài 2: Phân loại các chất năng lượng điện li bài bác 3: Axit, bazơ cùng muối bài xích 4: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit - bazơ bài xích 5: Luyện tập: axit, bazơ cùng muối bài xích 6: phản nghịch ứng thảo luận ion trong dung dịch những chất điện li bài bác 7: Luyện tập: phản nghịch ứng thảo luận ion vào dung dịch những chất điện li CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ bài 9: khái quát về team nitơ bài bác 10: Nitơ bài bác 11: Amoniac và muối amoni bài xích 12: Axit nitric cùng muối nitrat bài 13: Luyện tập: đặc thù của nitơ cùng hợp hóa học của nitơ bài 14: Photpho bài bác 15: Axit photphoric với muối photphat bài bác 16: Phân bón chất hóa học bài xích 17: Luyện tập: tính chất của photpho và các hợp chất của photpho CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON bài xích 19: bao quát về đội cacbon bài xích 20: Cacbon bài 21: Hợp chất của cacbon bài 22: Silic với hợp chất của silic bài 23: Công nghiệp silicat bài bác 24: Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic cùng hợp hóa học của chúng CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ bài bác 25: chất hóa học hữu cơ với hợp hóa học hữu cơ bài 26: Phân các loại và gọi tên tên hợp chất hữu cơ bài xích 27: so với nguyên tố bài bác 28: bí quyết phân tử hợp chất hữu cơ bài bác 29: Luyện tập: chất hữu cơ, cách làm phân tử bài xích 30: kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ bài 31: phản nghịch ứng cơ học bài 32: Luyện tập: kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO bài xích 33. Ankan: Đồng đẳng, đồng phân với danh pháp bài xích 34. Ankan : cấu tạo phân tử và đặc điểm vật lí bài bác 35. An kan : đặc điểm hóa học, pha trộn và áp dụng bài xích 36. Xicloankan bài bác 37. Rèn luyện : Ankan với xicloankan CHƯƠNG 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO bài 39. Anken : Danh pháp, kết cấu và đồng phân bài bác 40. Anken : Tính chất, pha trộn và áp dụng bài 41. Ankađien bài xích 43. Ankin bài xích 42. Tư tưởng về tecpen bài bác 44.

Xem thêm: Các Bước Tự Sáng Tác 1 Tác Phẩm Truyện Tranh Tự Sáng Tác, Đọc Truyện Truyện Tranh Tự Sáng Tác

Luyên tập: Hiđrocacbon ko no CHƯƠNG 7 : HIĐROCACBON THƠM NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN bài bác 46 : Benzen cùng ankylbenzen bài xích 47. Stiren và naphtalen bài xích 48. Nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên bài 49. Rèn luyện : đối chiếu đặc điểm cấu tạo và tính chất của hiđrocacbon no và không no CHƯƠNG 8 : DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL-PHENOL bài xích 51. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài xích 52. Rèn luyện : Dẫn xuất halogen bài xích 53. Ancol : Cấu tạo, danh pháp và đặc thù vật lí bài xích 54. Ancol : đặc điểm hóa học, áp dụng và pha chế bài 55. Phenol bài xích 56. Rèn luyện : Ancol, phenol CHƯƠNG 9 : ANDEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC bài bác 58. Anđehit cùng xeton bài xích 59. Rèn luyện : Anđehit và xeton bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc, danh pháp và đặc thù vật lí bài bác 61. Axit cacboxylic : đặc điểm hóa học, điều chế và ứng dụng bài xích 62. Luyện tập : Axit cacboxylic