Giá Của Iphone 8 Plus

Mô tả sản phẩm: trang bị cũ nguyên bản, chưa sửa chữa vẻ ngoài đẹp 99% như mới. Cam kết không bán sản phẩm thay vỏ, ép kính. Sản phẩm công nghệ trần không phụ kiện


Bạn đang xem: Giá của iphone 8 plus

*

8,490,000₫ 7,490,000₫


Xem thêm: Máy May 1 Kim Cơ Juki Ddl 8700, Mã¡Y May 1 Kim Cæ  Juki Ddl

guidogiordana.com Now - ship hàng siêu tốc 1hChi tiết
8,490,000₫ 7,590,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":173,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"silver-white","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7590000,"display_regular_price":8590000,"image":"title":"iPhone-8-plus-trang","caption":"","url":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang.png","alt":"","src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-600x600.png","srcset":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang.png 600w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-150x150.png 150w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-300x300.png 300w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-trang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":310,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"8,590,000₫ 7,590,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":174,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"red","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7490000,"display_regular_price":8690000,"image":"title":"iPhone-8-plus-do","caption":"","url":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do.png","alt":"","src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-600x600.png","srcset":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do.png 600w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-150x150.png 150w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-300x300.png 300w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-do-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":309,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"8,690,000₫ 7,490,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":171,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"gold","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":7690000,"display_regular_price":8690000,"image":"title":"iPhone-8-plus-vang","caption":"","url":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang.png","alt":"","src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-600x600.png","srcset":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang.png 600w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-150x150.png 150w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-300x300.png 300w, https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://guidogiordana.com/uploads/2019/03/iPhone-8-plus-vang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":311,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"8,690,000₫ 7,690,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":172,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true>">