CHIỀU TRẢ VỀ KHUÔN VIÊN

Chiều trả về khuôn viên sảnh trường em ngõ vắng yên lìm. Thẩn thờ sản phẩm cây nghiêng hôn mình em bé bé dại dịu hiền. Đường trải dài thênh thang như hồn anh mở ngõ tuôn tràn. Đếm thầm từng bước một em đi.Anh ước mình như lá Thu vàng. Để dập dìu bên em hôn cài đặt lên tóc xõa vai mềm. Để trải con đường em đi đưa hồn em tới nẻo êm đềm. Cùng dạt dào thân thương anh thuộc mây thuộc gió bao lời.Dâng trọn tình yêu cao vời.Anh vẫn hoài mơ ước bên người.Nhưng mon năm vùi chôn từng nào ước mơ. Bao nỗi niềm sầu thương đông đảo đêm ngóng chờ. Đời chắt lọc sớm chiều u sầu hắt hiu. Em có còn trên lối Thu xưa xuất xắc đã về bên cạnh nẻo xa mờ. Đời trả về mang đến anh sân trường xưa quà võ u sầu. Đời dệt mộng em đi riêng bản thân anh xót nỗi phân tách lìa. Đường dệt mộng em sang riêng biệt lòng anh tựa lá Thu tàn. Biết lòng còn mãi mơ màng. Anh vẫn tìm kiếm em giữa mây ngàn.

Bạn đang xem: Chiều trả về khuôn viên

bài hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 18 bài.
Hoàng Lan

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đường Mây Trên Đất Hoa By Nguyên Phong, Đường Mây Trên Đất Hoa (Audio Book)

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.