Cấu hình e của fe

Nguyên tử Fe mất 3e tạo thành ion Fe3+ => cấu hình e của Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d5

Đáp án cần chọn là: a

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các nhận định sau về cấu hình electron:

(1) Các electron được điền từ phân lớp có mức năng lượng cao tới phân lớp có mức năng lượng thấp.

Bạn đang xem: Cấu hình e của fe

Đang xem: Cấu hình e của fe3+

(2) Các electron tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là 1 và 3.

(3) Các electron được sắp xếp vào các obitan sao cho số electron độc thân là lớn nhất.

Xem thêm: Chuyện Tình Lọ Lem - Mọt Phim Thái, Profile Picture

(4) Các electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định.

Số nhận định chính xác là:

Một cation Rn+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử R có thể là:

Trong tự nhiên, nguyên tử oxi có 3 đồng vị 16O, 17O và 18O. Hiđro cũng có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số lượng phân tử H2O có thể tạo thành từ các đồng vị trên là:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Điện tích hạt nhân của X là:


READ: Công Thức Tính Số Đồng Phân Este, Cách Tính Số Đồng Phân

Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết mỗi đồng vị lần lượt chiếm 75% và 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:

Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5 đvc Tính phần trăm theo khối lượng đồng vị 37Cl trong phân tử HClO4 là:

Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho nguyên tử khối Fe là 55,85 ở 20oC có khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm3. Bán kính nguyên tử Fe là:

Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bản là 140 hạt. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Công thức của M2X là:

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.


Post navigation


Previous: Luận Văn Tiểu Luận Kỹ Năng Thuyết Phục Khách Hàng, Tiểu Luận: Kỹ Năng Thuyết Phục Khách Hàng
Next: Hằng Số Avogadro 'S Number, Hằng Số Avogadro (Hóa Học)