Cash flow statement là gì

Nội dung bài bác học report lưu giao dịch chuyển tiền tệ trong phạm vi môn học FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

Định nghĩa báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệCác phương pháp lập nên báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệCách phân nhiều loại các chuyển động của báo cáo lưu chuyển tiền tệCác quy tắc cần nhớ khi lập report lưu chuyển khoản tệ

II. Nội dung

1. Định nghĩa (Definition)

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ là một thành phần hợp thành của report tài chính, nó cung cấp thông tin giúp bạn sử dụng reviews các biến hóa trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng thay đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán với khả năng của công ty trong việc tạo ra các luồng tiền trong quy trình hoạt động.Bạn vẫn xem: Cash flow statement là gì

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ luôn đóng một vai trò không thể thiếu trong hệ thống report tài chính vì Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ còn dùng làm xem xét và dự đoán kỹ năng về số lượng, thời gian và độ tin tưởng của những luồng tiền trong tương lai; dùng để làm kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước trên đây về các luồng tiền; kiểm tra mối quan hệ giữa năng lực sinh lời cùng với lượng lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần với những ảnh hưởng tác động của biến hóa giá cả.

Bạn đang xem: Cash flow statement là gì

2. Các hoạt động được trình diễn trên báo cáo lưu chuyển khoản tệ (Activities on Statement of Cash Flows)


*

*

*

*

*

4. Các quy tắc đề nghị nhớ khi lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Tài sản (Asset) tăng - kiểm soát và điều chỉnh giảm chi phí (để trong vệt ngoặc). Ngược lại, gia tài (Asset) giảm – kiểm soát và điều chỉnh tăng tiền.

Vì công ty lớn nói thông thường đã phải ném ra một khoản tiền để mua về tài sản tức là dòng chi phí đi ra phía bên ngoài và ngược lại.

Vì Khoản bắt buộc thu vào tương lai có tác dụng không thu hồi được nên tạo cho khoản tiền của chúng ta giảm xuống và ngược lại.

Khoản phải trả (Payable) tăng - điều chỉnh tăng chiếc tiền. Ngược lại, Khoản buộc phải trả (Payable) giảm – điều chỉnh giảm dòng tiền.

Xem thêm: Missing You - Phương Ly Rics): Missing You, Missing You

Vì tiền sẽ không còn được thực hiện để trả đến khoản đề xuất trả đề nghị doanh nghiệp sẽ giữ lại được lại được rất nhiều tiền rộng (khoản phải trả biểu lộ rằng công ty đó sở hữu vốn lâu).

c. Ví dụ

Mẫu report lưu chuyển khoản tệ theo cách thức trực tiếp
Mẫu report lưu chuyển khoản tệ theo cách thức gián tiếp

III. Bài bác tập

Bài tập 1: Boggis teo had the following transactions during the year.

Purchases from suppliers were $19,500, of which $2,550 was unpaid at the year end. Brought forward payables were $1,000.Wages và salaries amounted to lớn $10,500, of which $750 was unpaid at the year end. The accounts for the previous year showed an accrual for wages and salaries of $1,500.Interest of $2,100 on a long-term loan was paid in the year.Sales revenue was $33,400, including $900 receivables at the year end. Brought forwardreceivables were $400.Interest on cash deposits at the bank amounted to lớn $75.


Bài tập 2: Colby Co"s income statement for the year ended 31 December 20X7 và statements of financial position at 31 December 20X6 và 31 December 20X7 were as follows.