Bài tập hóa học 11 nâng cao có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học hữu cơ 11

guidogiordana.com mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu 100 bài xích tập hóa hữu cơ có giải thuật chi tiết, chắc hẳn rằng qua cỗ tài liệu các bạn học sinh sẽ rèn luyện giải bài tập chất hóa học 11 cấp tốc và đúng chuẩn hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập hóa học 11 nâng cao có đáp án

100 bài tập hóa hữu cơ bao gồm lời giải chi tiết vừa được guidogiordana.com sưu tập và xin mang đến bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới trên đây được tổng thích hợp lại 100 bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 và gồm đáp án kèm theo. Mời chúng ta cùng tham khảo cụ thể tại đây.

100 bài xích tập hóa hữu cơ lớp 11

Chi tiết bài tập hóa cơ học lớp 11


Câu 1: phân tách 20,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần.

Phần 1: Tác dụng với na dư thu được 0,448 lít H2 đktc.

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 500 ml hỗn hợp NaOH 0,2M đun nóng

Phần 3: (phần 3 với 2 có khối lượng bằng nhau) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 1,344 lít khí bay ra(đktc). Khối lượng C2H5OH trong phần 1 có giá trị gần nhất với

A. 0,48

B. 0,67

C. 0,55

D. 0,74

Tỉ lệ trọng lượng ancol trong phần 1: cả 3 phần tỉ trọng với số mol axit trong phần 1: cả 3 phần.

Xem thêm: 20+ Mẫu Áo Đầm Dự Tiệc Tuổi 50 Đầy Sang Trọng Và Quý Phái, Váy Đầm Dự Tiệc Tuổi 50

Câu 2: X là một peptit mạch hở bao gồm 16 mắt xích (được tạo ra từ những a-amino axit no, hở, có một nhóm -NH2 và 1 đội –COOH). Để đốt cháy m gam X đề xuất dùng 45,696 lít O2. Nếu rước m gam X cho công dụng với số lượng vừa dùng dung dịch NaOH rồi cô cạn cảnh giác thì thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy trọn vẹn Y vào bình chứa 12,5 mol không khí, cục bộ khí sau bội phản ứng cháy được ngưng tụ khá nước thì sót lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các khí đo sống đktc, trong không khí có 01/05 thể tích O2 còn sót lại là N2. Giá chỉ trị gần nhất của m là?


A. 42,5

B. 43,0

C. 43,5

D. 44,0

X: CnH2n-14N16O17

*

Câu 3: X,Y là 2 peptit mạch hở gần như được chế tạo bởi những amino axit no, 1 đội -NH2 (MXY). Đun nóng hỗn hợp A đựng X,Y bởi lượng NaOH vừa đủ, thu được 25,99 gam tất cả hổn hợp 3 muối (trong đó muối Natri của axit glutamic chiếm phần 51,44% về yếu tắc khối lượng) và 0,12 mol H2O. Biết tổng số link peptit trong X,Y là 6. Phần trăm trọng lượng Y trong các thành phần hỗn hợp A gần với mức giá trị nào sau đây?

A.46%

B.54%

C.42%

D.58%

Hướng dẫn giải

Glu-Na = 0,07 mol; CnH2nO2 = 12,62 gam, số mol peptit = 0,12 - 0,07 = 0,05 mol

0,05. (MA + MB + 44) = 12,62 => MA + MB = 208,4 => không kiếm được A, B

=> GluAaBb (0,03), Glu2AcBd (0,02) (a, b, c, d là những số nguyên dương; a + b + c + d = 5)

a + b = 2 => c + d = 2

=> GluAB (0,03 mol); Glu2AB2 (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75, MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100: (0,02.475 + 0,03.275) = 53,521

a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2(0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75; MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100:(0,02.475+0,03.275) = 53,521


a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2 (0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,08 MB = 12,62 - 0,15.22 = 9,32 => không tìm được MA.MB

Câu 4: tất cả hổn hợp E chứa tía peptit X, Y, Z (Mxyz) rất nhiều mạch hở, có tổng số links peptit là 13. Trong mỗi phân tử X, Y, Z đều phải sở hữu số nguyên tử oxi không nhỏ hơn 6. Đốt cháy hết 32,052 gam E đề nghị dùng 2,061 mol O2 thành phầm cháy có CO2, H2O, N2. Giả dụ thủy phân trọn vẹn 0.35 mol E đề xuất dùng dung dịch đựng 82,0 gam NaOH, nhận được dung dịch cất muối của glyxin cùng valin. Hiểu được trong E số mol của X nhỏ tuổi hơn số mol của Y. Phần trăm cân nặng của Y gồm trong các thành phần hỗn hợp E là:

A. 3.62%

B. 4.31%

C. 2.68%

D. 6.46%

Hướng dẫn giải 

2,05:0,35 = 41 : 7 = 5,857142

GlyxVal41/7-x

*

=> Số mol hỗn hợp = 0,056 mol; số Ctb = 769/28 = 27,46428571

=> X: pentapeptit; Y là pentapeptit; Z: Val6 (0,048 mol)

Số CtbX, Y = 12,25

=> X: Gly5 (a mol 12,25 Y: Gly4Val (0,006) => %Y = 6,4582

Câu 5: hỗn hợp E chứa tía peptit mạch hở, đông đảo được tạo vày từ glyxin với valin. Đun nóng 37.98 gam tất cả hổn hợp E với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được dung dịch chứa 40.74 gam muối của glyxin với 16.68 gam muối hạt của valin. Biết rằng tổng số liên kết peptit của tía peptit bao gồm trong E là 10 và trong mỗi phân tử peptit tất cả số nguyên tử oxi không bé dại hơn 5. Phần trăm khối lượng của peptit có trọng lượng phân tử lớn nhất có trong tất cả hổn hợp E là:


A. 46.4%

B. 51.2%

C. 48.8%

D. 54.5%

Hướng dẫn giải 

15 = 4 + 4 + 5

Số mol mãng cầu - Gly = 0,42 mol; mãng cầu - Val = 0,12 mol => Gly3,5xValx => 012:x.(298,5x+18) = 37,98 => x = 1

Số Ctb = 12; Số chỉ peptit vừa đủ = 4,5; số mol E = 0,12

=> X: Gly3Val; Y:Gly3Val (X, Y là 2 đồng phân); Z: Gly4Val (0,06 mol)

%Z = 0,06.345.100:37,98 = 54,50236

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic và 1 este đối chọi chức, mạch hở nên 2128 ml O2 (đktc) cùng thu được 2016 ml (đktc) CO2 và 1,08 gam H2O. Ngoài ra m gam X tác dụng đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được hỗn hợp Y (giả thiết chỉ xẩy ra phản ứng xà chống hóa). Mang lại Y tính năng với AgNO3/NH3, cân nặng Ag buổi tối đa thu được.

Hướng dẫn giải 

*

=> 0,015x = 0,01125y => x = 3, y = 4

=> Este: HCOOCH=CH2 → HCOONa + CH3CHO

BTNT "O": 2a + b + 2.0,015 + 2.0,095 = 0,09.2 + 0,06 => 2a + b = 0,02 mol

Mặt khác: 2a + 2b = 0,06 - 0,0075y = 0,03

=> a = 0,005, b = 0,01

nAg = 4a + 2b + 2.0,015 + 2.0,015 = 0,1 mol

mAg = 10,8 gam

Câu tương tự: 

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm anđehit malonic, anđehit acrylic với một este đơn chức mạch hở đề xuất 6451,2 ml O2 (đktc) và thu được 551,04 ml CO2 với 3,672 gam H2O. Khía cạnh khác, m gam X chức năng vừa đầy đủ với 300 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, thu được hỗn hợp Y (giả thiết chỉ xẩy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho Y tính năng với AgNO3 trong NH3, cân nặng Ag tối đa thu được là:

A. 19,44 gam

B. 22,68 gam

C. 17,28 gam

D. 20,52 gam

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat với 2 hidocacbon mạch hở bắt buộc vừa đầy đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu mang lại 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 làm phản ứng về tối đa là:

A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

Câu tương tự

1. Đốt cháy trọn vẹn 0,45 mol tất cả hổn hợp X bao gồm metyl propionat, metyl axetat cùng 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,525 mol O2 tạo ra 1,05 mol H2O. Nếu đến 0,45 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 bội nghịch ứng là?


A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol tất cả hổn hợp X bao gồm etyl axetat, metyl propionat, metyl axetat, axit axetic cùng 2 hidrocacbon mạch hở toàn vẹn 2,9 mol O2 tạo ra 2,22 mol H2O. Nếu đến 0,75 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 bội phản ứng là?

A. 0,36

B. 0,32

C. 0,30

D. 0,40

(Mời các bạn Tải File để thấy nội dung đưa ra tiết)


------------------------------------

Trên đây guidogiordana.com đã reviews tới độc giả tài liệu: 100 bài xích tập hóa cơ học có lời giải chi tiết. Để có kết quả cao rộng trong học tập tập, guidogiordana.com xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu đề thi học tập kì 1 lớp 11, Thi thpt đất nước môn Hóa học, thi thpt non sông môn thiết bị Lý nhưng mà guidogiordana.com tổng hợp và đăng tải. Mời bạn đọc cùng xem thêm kiến thức các môn Toán 11, tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 2 lớp 11...


Để một thể trao đổi, share kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện và học tập môn học THPT, guidogiordana.com mời chúng ta truy cập team riêng giành cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để sở hữu thể update được số đông tài liệu new nhất.